روغن زیتون بکر یا فرابکر

روغن زیتون فرابکر چیست؟این روز ها همه با روغن زیتون آشنا هستند ولی اطلاع دقیقی از انواع آن ندارند و…